หาที่จอดรถ

กรุงเทพมหานคร ติดอันดับเมืองที่รถติดมากที่สุดของเอเชีย ผู้ใช้รถต้องเสียเวลาบนท้องถนนมากถึง 64 ชม.ต่อปีแล้วยังต้องเสียเวลากับการหาที่จอดรถอีก 20 นาที โดยประมาณ Solution ของเราจึงตอบโจทย์ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่เพิ่มความคล่องตัวในการใช้ชีวิตสําหรับคนกรุงเทพมหานครพาร์คเอ็กซ์ เอกมัยพาร์คเอ็กซ์ อุดมสุข

เพิ่มเติม